Xưởng

SUNPLAST có ba xưởng sản xuất, với tổng diện tích sản xuất hơn 15000 đã và có hơn 200 công nhân. Được trang bị dây chuyền đùn & máy ép tiên tiến trên toàn thế giới, chẳng hạn như máy đùn Barton Heidfeld và Krauss-Maffei, Haitian, v.v., có hiệu quả sản xuất cao và độ ổn định tuyệt vời. Với chức năng bộ nhớ và tính tự động cao, chúng đảm bảo chất lượng ổn định của đường ống. Sản lượng nhựa hàng năm của công ty đạt 15000 tấn.