Chứng chỉ

Chứng chỉ của chúng tôi
Chúng tôi luôn cảm thấy rằng mọi thành công của công ty chúng tôi đều liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Chúng đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao nhất theo quy định trong hướng dẫn ISO9001, ISO14000: 14001 và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi.


Ống & phụ kiện SUNPLAST được phê duyệt bởi nhiều chứng chỉ khác nhau, chẳng hạn như chứng chỉ CE cho ống nhiều lớp PEX-AL-PEX & ống & phụ kiện PPR, chứng chỉ CE & BS6920 Báo cáo thử nghiệm cho ống & phụ kiện HDPE

HDPE Pipe Certificate.jpg