Chứng chỉ

Giấy chứng nhận của chúng tôi
Chúng tôi luôn cảm thấy rằng tất cả thành công của công ty chúng tôi liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm chúng tôi cung cấp. Chúng đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao nhất theo quy định của ISO 9001, ISO14000: 14001 và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi.


Phụ kiện đường ống SUNPLAST được phê duyệt bởi các chứng chỉ khác nhau, chẳng hạn như chứng chỉ CE cho phụ kiện đường ống PPR đa lớp PEX-AL-PEX, chứng chỉ CE BS6920 Báo cáo thử nghiệm cho phụ kiện đường ống HDPE

HDPE Pipe Certificate.jpg